توئیت شاهزاده سعودی: ولیعهد قانونی عربسان فرد دیگری است

سلمان‌ بن‌ عبدالعزیز آل سعود,عربستان

شاهزاده سعودی محمد بن سیف النصر امروز در صفحه توئتیر خود نوشت که عقلای خانواده سعودی فرد دیگری را ولیعهد می دانند

به گزارش خبرآنلاین سعود بن صیف النصر نوه ملک عبدالله پادشاه عربستان امروز در توئتیر خود نوشت افراد عاقل در خاندان سلطنتی شخص دیگری را ولیعهد قانونی عربستان می دانند.

او در توئیت های دیگر این گونه نوشت: برخی افراد وابسته به ژنرال کوچک (محمد بن سلمان، وزیر دفاع و جانشین ولیعهد و پسر پادشاه) به دروغ اعلام کردند که پدر ما شاهزاده احمد (بن عبدالعزیز آل سعود) از ولایتعهدی کوتاه آمده و با اذعان به تغییرات اخیر، (با ولیعهد و جانشین او) بیعت کرده است.

وی افزود: با قاطعیت و با توجه به جایگاهم در خانواده و اطلاع از امور آن، تأکید می کنم که شاهزاده احمد کوتاه نیامده و بیعت نکرده است و به این کار نیز فکر نمی کند و افراد عاقل خاندان همچنان او را ولیعهد قانونی می‌دانند.

31049

کد N852478