با تصویب مواد باقیمانده؛

بررسی لایحه دائمی شدن قانون تاسیس مدارس غیر دولتی پایان یافت

سیاسی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بررسی لایحه دائمی شدن قانون تاسیس و اداره مدارس غیر دولتی را به پایان رساندند.

به گزارش خبرنگار مهر نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی امروز با تصویب آخرین بندهای «لایحه دائمی شدن قانون تاسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیر دولتی مصوب ۱۶ مرداد ۱۳۸۷»، پرونده این لایحه را بستند.

بر این اساس نمایندگان با اصلاح ماده ۳۵ قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیر دولتی، ضوابط اعتراض و تجدید نظر خواهی به آرای شورای نظارت مرکزی در مورد تعطیلی دائم مدرسه غیردولتی را تعیین کردند؛ مطابق این ماده آرای شورای نظارت استان در موارد حکم به تعطیلی موقت یا دائم مدرسه یا مرکز و یا محرومیت موقت یا دائم موسس از تاسیس مدرسه یا مرکز غیر دولتی، لازم است که تایید مدیر کل آموزش و پرورش استان برسد و آرای مذکور پس از ابلاغ، ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در شورای نظارت مرکزی است. آرای شورای نظارت مرکزی در صورت تایید و ابلاغ وزیر آموزش و پرورش قطعی است.

همچنین آرای شورای نظارت مرکزی درباره تعطیلی دائم مدرسه یا مرکز غیر دولتی یا محرومیت دائم موسس از تاسیس مدرسه یا مرکز غیردولتی، ظرف سه ما از تاریخ ابلاغ رای در دیوان عدالت اداری قابل شکایت است.

نمایندگان با اصلاح مواد ۳۹، ۴۰ و ۴۱ قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیر دولتی به مواد ۳۶، ۳۷ و ۳۸، کار بررسی لایحه دائمی شدن این قانون را به پایان رساندند؛ براساس ماده ۳۷ از زمان لازم الاجرا شدن این قانون سایر موارد مرتبط با مدارس غیر دولتی از جمله قانون اجازه اخذ هزینه های مربوط به صدور اجازه تاسیس آموزشگاه های علمی آزاد مصوب یکم آذر ۱۳۶۷، قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی مصوب ۵ خرداد ۱۳۶۷ و قانون اصلاح قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی مصوب ششم مرداد ۱۳۸۷ نسخ می شود.