خودداری سازمان ملل از قرار دادن تل آویو در فهرست ناقضان حقوق کودک

سیاسی

سازمان ملل متحد رژیم صهیونیستی را با وجود ارتکاب جنایات بی شمار علیه کودکان فلسطینی، در فهرست سیاه ناقضان حقوق کودکان در درگیری ها قرار نداد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «لیلی زروقی» نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور کودکان و درگیری های مسلحانه، در پیش نویس گزارشی از دبیر کل سازمان ملل خواسته بود اسرائیل را در فهرست سیاه ناقضان حقوق کودک بگنجاند.

منابع آگاه در سازمان ملل روز دوشنبه 8 ژوئن اعلام کردند که دبیر کل سازمان ملل توصیه های زروقی را نادیده گرفت. این در حالی است که گزارش 48 صفحه ای وی، از عملکرد نظامی ارتش رژیم صهیونیستی در جنگ تابستان 2014 علیه کودکان فلسطینی به شدت انتقاد کرده است.

زروقی در گزارش خود آورده است: تاثیرپذیری بی سابقه کودکان فلسطینی از عملیات نظامی در جنگ 2014، نگرانی های زیادی را در زمینه بی توجهی اسرائیل به قوانین بین المللی حقوق بشر ایجاد کرده است. این گزارش روز دوشنبه به اعضای شورای امنیت سازمان ملل ارسال شد ولی تصمیم گیرنده نهایی در مورد الحاق کشورها و سازمان به لیست سیاه دبیر کل سازمان ملل است.

در همین راستا «ران بروسر» نماینده دائم رژیم صهیونیستی در سازمان ملل از تصمیم دبیر کل این سازمان و به گفته او عدم تسلیم بان کی مون در برابر دیکته های سازمان های تروریستی و کشورهای عربی برای گنجاندن نام این رژیم در فهرست سیاه قدردانی کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[div id='__if72ru4sdfsdfruh7fewui_once']