کُردها؛ مرز اردوغانسیم و دموکراسی

ترکیه

کردها می توانند با عبور از حدنصاب 10 درصدی ضمن راهیابی به پارلمان از یکطرف از دموکراسی جوان ترکیه در مقابل خطر یکجانبه گرایی اردوغانیسمی حفاظت کنند و از طرف دیگر روند کند و پر وقفه صلح پ.ک.ک و دولت مرکزی را شتاب بیشتری ببخشند

مرز دموکراسی در ترکیه شاید در یک عدد 10 درصدی خلاصه شود! امروز 57 میلیون شهروند ترکیه ای به پای صندوق های رای خواهند رفت تا نه تنها سرنوشت 550 کرسی پارلمان، بلکه سرنوشت تغییر نظام حاکم بر این کشور از پارلمانتاریستی به ریاستی را نیز معلوم کنند گزاره ای که مد نظر حزب حاکم بوده و برای دستیابی به آن دست کم به 367 کرسی نیاز دارد و برای طرح بی ائتلاف و کم دردسرش جهت رفراندوم حداقل بایست 330 رای را داشته باشد تا به نوعی حاکمیت 13 ساله حزب عدالت و توسعه و رهبر آن «رجب طیب اردوغان» را برای دوره ای طولانی تر و در موقعیتی برتر و قدرتمندتر تثبیت کند. است که نقشی سرنوشت ساز در این انتخابات را ایفا می کند چرا که براساس واقعیات موجود و پیش بینی نظر سنجی های مختلف، بخش عمده ای از جامعه هدف مورد نظر HDP همان منطقه ای است که در 3 انتخابات پیشین بیشتر آرای خود را به سبد AKP ریخته اند، و پیش بینی می شود اگر کردها از مرز مذکور بگذرند خواهند توانست حداقل 58 تا حداکثر 68 کرسی را از آن خود کنند که در این صورت آرای عدالت و توسعه به حدود 270 کرسی نزول خواهد کرد اما در صورت شکست شان، یاران اردوغان می توانند به بیش از 330 کرسی دست یابند که در این حالت کردها حتی یک کرسی هم در انتخابات نخواهند داشت. لذا می توان گفت راهیابی این حزب عمدتاً برخواسته از میان جامعه کُردهای این کشور به پارلمان خواهد توانست روح دموکراسی جوان در این کشور را از خطر و بحران های مختلفی که در گوشه و کنار در کمین اش ایستاده اند مصون تر دارد، برای این ادعا می توان به چند ادله و دلیل اشاره کرد:

--]1- 2- «مساله کُرد» در ترکیه همچنان یک مساله حل نشده است و فرآیند صلح تدریجی در این کشور پس از وقفه های چندی هنوز سرنوشت نامشخصی تا رسیدن به صلح عملی دارد لذا پیروزی این حزب می تواند چشم انداز روشن تری برای حل این مساله که دست کم 300 میلیارد دلار هزینه و بیش از 50 هزار نفر کشته در ترکیه بدنبال داشته است، ترسیم کند.

کد N848468