۳۰۰۰ معترض اوکراینی خیابانی در مرکز کی یف را مسدود کردند

سیاسی

۳۰۰۰ نفر از مردم در یک تظاهرات ضد دولتی خیابانی را در مرکز شهر کی یف بستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، ۳۰۰۰ نفر از مردم در یک تظاهرات ضد دولتی خیابانی را در مرکز شهر کی یف بستند.

حدود ۳۰۰۰ نفر از معترضان به سیاست های دولت اوکراین امروز در یک راهپیمایی اعتراض آمیز شرکت و یکی از خیابان ها در مرکز شهر «کی یف» در پایتخت را مسدود کردند.

یکی از معترضان به خبرنگار خبرگزاری تاس گفت: ما در برابر بی نظمی در این کشور اعتراض داشته و خواستار انجام اصلاحات در این خصوص هستیم.

معترضان با در دست داشتن پرچم اوکراین و بادکنک هایی با نمادهای کشورشان فریاد می زدند: از گرسنگی در حال مرگ هستیم. خداوندا ما را از دست مسولین نجات بده. حقوق بازنشستگی را افزایش دهید.