فیلم/ پیشروی نیروهای مقاومت در جرود عرسال

سیاسی

بین الملل: نیروهای مقاومت حزب الله لبنان در نبرد با تروریست های جبهه النصره در منطقه جرود عرسال در حال پیشروی هستند.

فیلم/ پیشروی نیروهای مقاومت در جرود عرسالبین الملل: نیروهای مقاومت حزب الله لبنان در نبرد با تروریست های جبهه النصره در منطقه جرود عرسال در حال پیشروی هستند.