چین خواستار شد

عدم طرح درخواست جدید در مذاکرات هسته ای

سیاسی

چین خواستار عدم طرح درخواست جدید در مذاکرات هسته ای بین ایران و گروه 1+5 شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرست پست، چین از طرف های مذاکرات هسته ای ایران و گروه 1+5 خواست تا در مذاکرات درخواست های جدید مطرح نکنند و به نگرانی های مشروع طرف مقابل احترام بگذارند.

«وانگ یی» وزیر خارجه چین که سرگرم دیدار از روسیه است گفت: مذاکرات به مراحل پایاینی خود رسیده است و اوضاع پیچیده تر شده است اما همه طرف ها باید تحمل و صبر پیشه کنند.

وی گفت: ما باید مذاکرات را در چهار چوب تفاهم نامه لوزان پیش ببریم و هیچ کس نباید درخواست جدیدی مطرح کند تا مانع از پیچیده تر شدن روند شویم.

وی همچنین در ادامه گفت: باید به نگرانی های مشروع تمامی طرف ها اهمیت داده شود و به طریق منطقی حل و فصل شود.