کمال قلیچداراوغلو:

ما با خونریزی میان مسلمانان مخالفیم

سیاسی

رهبر حزب جمهوری خلق ترکیه با رد سیاست های حزب حاکم این کشور در قبال سوریه گفت: ما با خونریزی و کشتار مسلمانان در سوریه مخالفیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت دیلی، «کمال قلیچدار اوغلو» رئیس حزب جمهوری خلق ترکیه با ارسال سلاح از سوی دولت ترکیه برای تروریست ها در سوریه مخالفت کرد.
وی که رهبری بزرگترین حزب مخالف دولت را عهده دار است با بیان این مطلب  در آستانه برگزاری انتخابات سراسری این کشور گفت :
اگر حزب جمهوریت خلق در انتخابات آتی به پیروزی برسد ، مانع ارسال سلاح به گروه های افراطی در سوریه و دیگر کشورهای خاورمیانه از طریق ترکیه خواهیم شد و کنفرانس بین المللی برای حل بحران سوریه برگزار خواهیم کرد.
وی در جمعه مردم هاتای در یک سخنرانی انتخاباتی گفت : ما با خونریزی میان مسلمانان و کشتار زنان و کودکان مخالفیم. ما خواستار برقراری صلح و برادری در خاورمیانه هستیم.

دولت ترکیه از حامیان گروه های تروریستی در سوریه است که درهفته های گذشته انتشار تصاویری از ارسال سلاح به این گروه ها توسط ترکیه و افشاء این مطلب انتقادات شدیدی را متوجه دولت این کشور کرده است.