بذرپاش در تحلیل علل تحریف شخصیت امام بیان کرد:

تحریف امام انحراف انقلاب/بی توجهی مسولان به محرومان درنسخه پیشرفت

سیاسی

عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس با تشریح انگیزه های تحریف شخصیت امام گفت:عده ای برای کوتاه آمدن از حقوق ملت و فاصله گرفتن از استکبار ستیزی از امام خرج می کنند.

مهرداد بذرپاش درگفتگو با خبرنگار مهر در تحلیل علل هشدار مقام معظم رهبری نسبت به تحریف شخصیت امام (ره) گفت: در چند سال اخیر عده ای با انتساب سخنان نابجا به امام سعی در قلب واقعیت آن شخصیت مطهر داشتند چرا که امام و آموزه های امام اجازه هیچ گونه انحرافی را در مسیر انقلاب نمی دهد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تلاش دشمن طی چند سال اخیر برای ایجاد انحراف و شبهه در شخصیت امام (ره) گفت: دشمنان با انتساب موضع گیری های ناصواب به امام (ره) سعی داشتند اصول اساسی مکتب امام را دچار خدشه کنند.

وی گفت: این اقدامات تنها تحریف واقعیت نیست بلکه منجر به پایه گذاری مسیر غلط در انقلاب می شود که باید افراد مطلع و سازمان های مسئول موضع گیری کنند.

بذرپاش با بیان اینکه موسسه تنظیم ونشر آثار امام (ره) در راستای تحلیل شخصیت دقیق از امام و موضع گیری در برابر این انتسابات غلط، وظیفه ای سنگین دارد اظهارداشت: صیانت از بیانات، رهنمودها و سیاست های امام (ره) یکی از وظایف مهم این موسسه است.

نماینده مردم تهران با بیان اینکه موسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) باید در برابر انحرافات از سیره و مکتب امام (ره) ساکت ننشسته و فریاد بزند، گفت: موسسه تنظیم نباید با تسامح بی جا از کنار واقعیات بگذرد و یا بگوید ما وظیفه تایید و تکذیب نداریم زیرا یکی از وظایف موسسه، موضع گیری در برابر انتسابات غیر واقعی به امام (ره) است.

بذرپاش با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اصول امام (ره) در موضع گیری های داخلی و خارجی گفت: متاسفانه عده ای برای کوتاه آمدن از حقوق ملت و فاصله گرفتن از خوی استکبار ستیزی از امام (ره) خرج کرده و مواضع دروغی را به امام (ره) نسبت می دهند.

وی با اشاره به هشدار مجدد مقام معظم رهبری نسبت به اشرافی گری و تاکید بر لزوم توجه به محرومان، گفت: متاسفانه برخی مسئولان زندگی‌شان را از توده مردم جدا کرده اند که این اقدام انحراف از مکتب امام (ره) و رهبری است.

بذرپاش تاکید کرد: توجه به مستضعفان و محرومان و تلاش برای برداشتن فقر، سیاست امام (ره) بود که متاسفانه امروز مسئولان به راحتی از کنار آن می گذرند و در نسخه های پیشرفتشان توجهی به حال مستضعفان و محرومان ندارند.