مخالفت دادگاه استیناف مصر با حکم برائت مبارک از اتهام کشتار مردم

سیاسی

دادگاه استیناف مصر ضمن مخالفت با رأی دادگاه جنایی این کشور مبنی بر برائت حسنی مبارک و فرزندانش از اتهاماتشان، رسیدگی مجدد به پرونده آنها را به روز ۵ فوریه موکول کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المصری الیوم، دادگاه استیناف مصر با اعتراض دادستانی کل این کشور به رأی صادره مبنی بر برائت حسنی مبارک دیکتاتور مخلوع مصر و دو فرزند وی از اتهاماتشان موافقت کرد.

حسنی مبارک متهم به کشتار انقلابیون مصری بوده و فرزندانش نیز به پول شویی و فساد مالی متهم هستند.

بر اساس حکم دادگاه استیناف، روز ۵ فوریه مجددا به اتهامات مبارک و فرزندانش رسیدگی خواهد شد.

دادگاه استیناف مصر همچنین صدور حکم برائت «حبیب العادلی» وزیر کشور مبارک و شش نفر از مدیران ارشد سابق را رد کرد. این افراد به صادرات غیر قانونی گاز به رژیم صهیونیستی متهم هستند.