تکذیب خبر سفر ملک سلمان به مسکو

سیاسی

کاخ کرملین برخی اخبار منتشر شده در رسانه ها درباره سفر ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی به مسکو را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، دیمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهوری روسیه اظهار داشت: برنامه ای برای چنین سفری در آینده نزدیک پیش بینی نشده است.

پیشتر برخی از رسانه ها گزارش داده بودند که قرار است ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی به روسیه سفر کند و در جریان این سفر برخی از اسناد بین دو طرف امضا شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[div id='__if72ru4sdfsdfruh7fewui_once']