شما نظر بدهید/دولت باید با تجمع های غیرقانونی چه برخوردی بکند؟

مذاکرات هسته ای ایران با 5 بعلاوه 1,وزارت کشور

مذاکرات هسته ای در دولت یازدهم به نقاط حساس و سرونوشت ساز خود نزدیک شده است.

به گزارش خبرآنلاين کمتر از يک ماه تا پايان مهلت نگارش متن توافق جامع هسته اي باقي مانده است و مذاکره کنندگان ارشد هسته اي کشورمان اين روزها به صورت منظم جلساتي را با نمايندگان 1+5 برگزار مي کنند تا به دقت بند بند توافق را نهايي کنند. در همين حال در داخل کشور صداهاي مخالفان و منتقدان مذاکرات روز به روز بلند و بلندتر مي شود. اين روند از روزي که ظريف و عراقچي به مجلس رفتند آغاز شد و پس از انتشار نا متعارف سخنان غير علني عراقچي در ميان نمايندگان آغاز شد و با وجود نهي رهبر انقلاب مبني بر رعايت ادب در انتقاد از مذاکره کنندگان ايراني گروهي در مشهد و تهران و سپس قم و ساير شهرستان ها اقدام به برگزاري هاي تجمع هايي غيرقانوني در انتقاد از روند مذاکرات کردند. از سوي ديگر برخي از موافقان روند مذاکرات نيز تقاضاي برگزاري تجمع هايي در حمايت از مذاکرات کردند. وزارت کشور اما اعلام کرد که هيچگونه مجوزي له يا عليه مذاکرات هسته اي صادر نخواهد کرد. 

به نظر شما با توجه به روند فعلي مذاکرات هسته اي و تاثير احتمالي فشارها به دولت و تيم مذاکره کننده در روند مذاکرات دولت بايد با تجمع هاي غير قانوني چه برخوردي داشته باشد؟
2929

 

کد N844438