فارن پالسی:

حزب الله تبدیل به بازیگر مهمی در منطقه شده است

سیاسی

روزنامه آمریکایی فارن پالسی گزارشی را در مورد نبرد حزب الله لبنان در مرزهای لبنان با سوریه منتشر و از آن به عنوان بازیگری مهم در منطقه یاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فارن پالسی به پیروزهای اخیر حزب الله در ارتفاعات القلمون در مرز لبنان و سوریه اشاره کرده و نوشته است که حزب الله وارد نبردهای شدیدی با عناصری از ارتش «آزاد سوریه»، «جبهه النصره» و گروهک تروریستی داعش شده است.
فارن پالسی به نقل از منابع حزب الله به مجموعه پیروزی هایش در دور کردن تهدید ناشی از شبه نظامیان سنی واقع در جنوب لبنان و ایجاد کانال مستقیم میان لبنان و سوریه اشاره و تاکید کرد: رزمندگان حزب الله به 120 مایل از منطقه ای در مجاورت مرزهای لبنان سلطه یافته و شبه نظامیان جبهه النصره را بیرون راندند، این در کنار نبردهای حزب الله علیه شبه نظامیان گروهک داعش در منطقه شمالی رشته کوه های القلمون است.

این گزارش بر مأموریت حزب الله در خارج از لبنان تمرکز کرده و افزوده است: گردان های حزب الله در کنار ارتش سوریه می جنگند و در عین حال گروه دیگری از آنها در آموزش شبه نظامیان شیعه عراق مشارکت دارند.
به نوشته فارن پالسی نقش گردان های حزب الله شاهد تغییر بزرگی است، چرا که در گذشته تمام مأموریت نیروهای حزب الله مقابله با اسرائیل در تجاوزات مکررش به لبنان بود ولی این مأموریت به بعد منطقه ای انتقال پیدا کرده و حزب الله به بازیگر مهمی در ساختار واقعی منطقه از لبنان گرفته تا سوریه و عراق تبدیل شده است.