شیخ نعیم قاسم:

مردم به موقع در جریان مرحله دوم نبرد القلمون قرار خواهند گرفت

سیاسی

معاون دبیر کل حزب الله لبنان با اشاره به گسترش تروریسم تکفیری زیر نظر ائتلاف بین المللی به اصلاح داعش گفت: آنها در چارچوب منافع خود در منطقه به دنبال تداوم چنین تروریسمی هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ نعیم قاسم در گفتگو با شبکه تلویزیونی المنار لبنان گفت: هدف از نبرد القلمون توقف خونریزی ناشی از خودروهای بمبگذاری شده درداخل لبنان بود.

وی با اشاره به اینکه مردم به موقع در جریان مرحله دوم نبرد القلمون قرار خواهند گرفت، تاکید کرد: مشارکت در جنگ سوریه باعث شد مقاومت تجاربی به دست آورد که درگذشته این تجارب را نداشته است.

معاون دبیر کل حزب الله لبنان با بیان اینکه گسترش تروریسم تکفیری زیر نظر ائتلاف بین المللی صورت می گیرد، افزود: آنها در چارچوب منافع خود در منطقه به دنبال تداوم این تروریسم هستند

شیخ نعیم قاسم با تاکید بر اینکه ائتلاف بین المللی به دنبال مبارزه با تروریسم نیست بلکه به دنبال مهار آن است، گفت: سلطه داعش بر تدمر معادلات در سوریه را تغییر نداده است.

وی در مورد سیاست داخلی لبنان گفت: حزب الله در مورد موضوع انتصابات امنیتی با عماد میشل عون رئیس فراکسیون تغییر و اصلاح صد در صد هماهنگ است. به گفته وی موافقت حزب الله با عون در مورد پرونده ریاست جمهوری یک گزینه لبنانی است و هیچ ارتباطی با پرونده هسته ای و روابط عربستان و ایران ندارد.

شیخ نعیم قاسم در مورد گفتگو با حزب المستقبل نیز گفت: تصمیم ما و تصمیم حزب المستقبل این است که گفتگوها ادامه پیدا کند چرا که این گفتگوها می تواند باعث کاهش تنش ها شود، حزب المستقبل باید بداند که منفعت و مصلحتش با ماست.