نماینده پارلمان افغانستان در گفتگو با مهر:

فعالیت داعش در افغانستان با مجوز پاکستان است

سیاسی

نماینده مردم هرات در پارلمان افغانستان گفت: پاکستان در خاک خود به داعش اجازه فعالیت داده است و اگر داعش در افغانستان نیز فعالیت دارد در نتیجه اجازه ای است که دولت پاکستان به آنها داده است.

ناهید فرید نماینده مردم هرات در پارلمان افغانستان در گفتگو با خبرنگار مهر در کابل در خصوص بازگشایی دفتر طالبان در قطر گفت: هرگونه عملی که به فرآیند صلح افغانستان کمک بکند مثبت و پسندیده است اما اگر این دفتر به گروه طالبان به عنوان یک دولت مشروعیت ببخشد به هیچ عنوان مورد قبول نیست.

وی همچنین درباره تفاهمنامه اطلاعاتی کابل ـ اسلام آباد گفت: به نظر من تفاهمنامه اطلاعاتی که میان امنیت ملی افغانستان و آی اس آی پاکستان امضا شده است افغانستان را در موقعیت ضعف قرار می دهد زیرا جنگ افغانستان جنگ اطلاعاتی است و پاکستان بزرگترین دشمن افغانستان در این زمینه است.

این نماینده پارلمان افغانستان اظهار داشت: تفاهمنامه اطلاعاتی با پاکستان تاثیرات منفی بر فرآیند صلح خواهد داشت زیرا وقتی پاکستان نارضایتی عمومی را از افغانستان می بیند به این نتیجه می رسد که نمی تواند با افغانستان معامله کند و در این صورت دوباره از طالبان و دیگر گروه های تروریستی حمایت می کند که افغانستان را بیش از پیش ناامن کند.

وی عنوان کرد: پاکستان در اکثر ناامنی ها افغانستان دست دارد؛ داعش در پیشاور سربازگیری می کند و حتی یک نشریه نیز دارد که در پیشاور به زبان اردو چاپ می شود؛ پاکستان در خاک خود به داعش اجازه فعالیت داده است و اگر داعش در افغانستان نیز فعالیت دارد در نتیجه اجازه ای است که دولت پاکستان به آنها داده است.

نماینده مردم هرات در پارلمان افغانستان گفت: نیروهای امنیتی باید با انگیزه بیشتری بجنگند و باید قوی تر شوند. نباید به این فکر کرد که وقتی فرایند صلح به پیش می رود ما جنگ را کنار بگذاریم؛ جنگ افغانستان همواره با کسانی که امنیت کشور را تهدید می کنند ادامه دارد.