برلوسکونی بازهم اشتباه کرد

واحدمرکزی خبر نوشت:

اشتباه برلوسکونی در مبارزات انتخابات منطقه ای و حمایت وی از نامزد اردوگاه رقیب بازتاب گسترده ای در مطبوعات این کشور داشت. شبکه تلویزیونی فرانس بیست و چهار گزارش داد: سیلویو برلوسکونی نخست وزیر سابق ایتالیا مرتکب یک اشتباه بزرگ شد. وی می خواست از نامزد حزبش در انتخابات منطقه ای حمایت کند، اما سالن را اشتباهی گرفت. مجری در این باره از گزارشگر سوال کرد. گزارشگر گفت: نخست وزیر سابق ساعت بیست و سه عصر دیروز در حالی که توسط محافظان شخصی اش احاطه شده بود، برای حمایت از نامزد حزبش در سالن شهرداری در شرق میلان وارد عمل شود. اما وی اشتباه نامزد متبوعش را اشتباه گرفت، چرا که دو نامزد راست و چپ میانه دیروز به طور همزمان در این شهر گردهمایی انتخاباتی برگزار کرده بودند. برلوسکونی اشتباهی به گردهمایی پائولو میکل نامزد اردوگاه رقیب از چب میانه که از سوی ماتئو رنتسی رقیب سیاسی اش حمایت می شد، رفت. وی پیش از آن که به اشتباهش پی ببرد، به جمع طرفداران این حزب رفت و از جوانان می خواست که به پائولو مورد نظرش رای بدهند. برلوسکونی به جوانان می گفت، من روی رای دادن شما به پائولو حساب می کنم. برلوسکونی و دارو دسته اش پس از آن که متوجه اشتباه شان شدند و فهمیدند که نامزدی که باید از وی حمایت کنند، یک زن است و نه مرد، محل را ترک کردند. این اشتباه در مطبوعات ایتالیا بازتاب گسترده ای داشت. مطبوعات از این اشتباه این طور نتیجه گرفتند که این حزب در انتخابات منطقه ای که فردا برگزار می شود، گزینه خوبی برای اداره ایتالیا نیست.

4949

کد N842319