فرانس24: نگرانی از آغاز جنگ فرقه ای در عربستان افزایش یافته است

واحدمرکزی خبر نوشت:

حمله انتحاری به مسجد شیعیان در عربستان سعودی به نگرانی ها از شکل گیری تنش ها بین شیعه و سنی در این کشور دامن زده است. شبکه تلویزیونی فرانس بیست و چهار گزارش داد: شهر قطیف در شرق عربستان سعودی چندی پیش شاهد یک سوء قصد بزرگ بود. حدود بیست نفر در حمله یک عامل انتحاری از گروه دولت اسلامی جان باختند. عامل حمله خود را در یک مسجد شیعی منفجر کرد. یکی از کاربران اینترنتی، پس از این حمله به عنوان ناظر ما در محل حاضر شد. وی از احتمال بروز تنش بین شیعه و سنی در کشورش به شدت نگران است. محمد السعیدی که این تصاویر را ضبط کرده است گفت: من پس از حادثه به همراه دوستانم به سرعت خودمان را به مسجد رساندیم. اما متاسفانه با یک فاجعه مواجه شدیم. زخمی ها و کشته ها هر کجا دیده می شدند. هیچ کس نمی توانست تصور کند که چنین سوء قصدی در این شهر کوچک و آرام رخ بدهد. کشته ها همه جا دیده می شدند و زخمی ها تلاش می کردند که از مسجد خارج شوند. مردم وحشت زده بودند. سپس مراسم تدفین برگزار شد. مردم از همه جا به قطیف واقع در شرق کشور آمده بودند. مردم از سراسر عربستان سعودی و حتی از کشورهای منطقه خلیج (فارس) به قطیف آمده بودند. مسئله این جاست که نویسندگان و روشنفکران سعودی همواره اظهارات کینه توزانه ای علیه شیعیان مطرح می کنند. ما این اظهارات را در شبکه های تلویزیونی، روزنامه ها و شبکه های اینترنتی مشاهده می کنیم و مقامات دولتی هیچ واکنشی از خودشان نشان نمی دهند. در جریان مراسم تدفین عده زیادی پارچه نوشته هایی در محکومیت فرقه گرایی و تبعیض در دست داشتند. امیدوارم که این آخرین سوء قصد باشد. ما تروریسم فرقه گرا را نمی خواهیم. نه تنها من، بلکه همه از مقامات دولتی می خواهند که با تصویب قانونی اظهارات فرقه گرایانه را غیرقانونی کنند.

4949

کد N842302