فیلم/ تخریب شهر الحدیده در تجاوزات عربستان سعودی

سیاسی

شهر الحدیده به عنوان چهارمین شهر بزرگ یمن در پی حملات جنگنده های عربستان سعودی به یک ویرانه تبدیل شده است.

فیلم/ تخریب شهر الحدیده در تجاوزات عربستان سعودیشهر الحدیده به عنوان چهارمین شهر بزرگ یمن در پی حملات جنگنده های عربستان سعودی به یک ویرانه تبدیل شده است.

خواندنی از سراسر وب