اجمالی/ لاریجانی در همایش فرمانداران سراسر کشور:

حضورحداکثری مردم در انتخابات پشتوانه‌ای برای امنیت ملی کشور است

سیاسی

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: باید شرایط حضور حداکثری مردم در انتخابات فراهم شود، زیرا این حضور حداکثری پشتوانه‌ای بزرگ برای امنیت ملی و منافع کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در همایش فرمانداران سراسر کشور با تاکید بر لزوم فراهم نمودن زمینه های حضور حداکثری مردم در انتخابات گفت: حضور حداکثری مردم در انتخابات پشتوانه بزرگ برای امنیت ملی و منافع ملت است.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این راستا باید رقابت واقعی، سالم و حدکثری ایجاد شود. باید مردم احساس کنند رقابت در بخش های مختلف وجود دارد.

وی با تاکید بر اینکه رقابت واقعی برای حضور حدکثری امری ضروری است، اضافه کرد: وزارت کشور باید شرایط را برای رقابت حداکثری ایجاد کند. احزاب نیز باید با آراء متنوع وارد انتخابات شوند.

رئیس مجلس شورای اسلامی امنیت اجتماعی و روانی را انگیزه ای برای حضور حداکثری مردم در انتخابات خواند و گفت: باید دقت کرد که در این شرایط امنیت کشور مخدوش نشود.

نماینده مردم قم در مجلس با بیان اینکه رجال ملی در شرایط امنیت روانی و آراستگی سیاسی وارد می‌شوند، افزود: توهین و تخریب به شأن افراد موجب حضور کمرنگ رجال سیاسی در انتخابات می شود.

لاریجانی انتخابات را امری مبارک و جشن خواند و تصریح کرد: مردم در این جشن در سرنوشت خود مشارکت می کنند. جشن سرنوشت کشور، ملزوماتی دارد که همه به‌ویژه دستگاه های متولی باید مراقبت کنند که آداب جشن ملی حفظ شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با ایجاد فضای تخریب و توهین تنها یک نفر حذف نمی شود بلکه شرایطی ایجاد می شود که رجال و افراد صاحب‌نظر وارد سهمیه انتخابات نخواهند شد.

ادامه دارد...