فیلم/ حضور ۵ اردک در دفتر نخست وزیری روسیه

سیاسی

رسانه های روس از بروز اتفاقی عجیب در ساختمان نخست وزیری و پارلمان این کشور خبر می دهند که حکایت از حضور یک اردک مادر به همراه جوجه هایش در این مکان دارد.

این اردک ها از رودخانه ای که در نزدیکی پارلمان روسیه قرار دارد، به ساختمان دفتر نخست نخست وزیری این کشور نقل مکان کرده اند. 

فیلم/ حضور ۵ اردک در دفتر نخست وزیری روسیهرسانه های روس از بروز اتفاقی عجیب در ساختمان نخست وزیری و پارلمان این کشور خبر می دهند که حکایت از حضور یک اردک مادر به همراه جوجه هایش در این مکان دارد.