• ۷بازدید

فیلم/ تداوم حملات آل سعود به یمن

بین الملل: حملات جنگنده های سعودی به مناطق مختلف یمن ادامه دارد، این حملات با وجود حضور نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد برای حل بحران یمن در این کشور همچنان در حال انجام است.

فیلم/ تداوم حملات آل سعود به یمنبین الملل: حملات جنگنده های سعودی به مناطق مختلف یمن ادامه دارد، این حملات با وجود حضور نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد برای حل بحران یمن در این کشور همچنان در حال انجام است.

وبگردی