«نوری المالکی»:

خواهان عراقی عاری از طائفه گرایی هستیم/ لزوم وحدت همه جانبه

سیاسی

معاون رئیس جمهوری عراق با اعلام اینکه مردم این کشور خواهان عراقی عاری از طائفه گرایی هستند بر لزوم وحدت همه جانبه برای مقابله با چالش ها تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسله، نوری المالکی معاون رئیس جمهوری عراق امروز اظهار داشت: فتوایی که آیت الله سیستانی مرجعیت دینی عراق درباره جهاد کفایی در مبارزه با گروه های تروریستی صادر کرد امتداد فتوای آیت الله شیخ الشیرازی در جهاد علیه اشغالگران انگلیسی بود.

وی با اعلام اینکه مردم عراق خواهان عراقی عاری از طائفه گرایی هستند، گفت: حاکمیت عراق در حال حاضر با چالش های خطرناکی مواجه است. ما خواهان عراقی یکپارچه، دارای حاکمیت و عاری از طائفه گرایی هستیم هر چند که در این زمینه قربانیان زیادی بدهیم.

معاون رئیس جمهوری عراق گفت: دشمنان عراق نمی خواهند این کشور قوی و عزیز باشد لذا به دنبال توطئه چینی در عراق هستند تا این کشور عرصه ای برای مداخلات خارجی باشد. حاکمیت عراق در حال حاضر در معرض خطر قرار دارد و این امر اقتضا می کند ما با یکدیگر اتحاد داشته باشیم.