فیلم/ بمباران مواضع تروریستها در حومه حلب

سیاسی

بین الملل: ارتش سوریه مواضع تروریست ها در حومه حلب را بمباران کرد.

فیلم/ بمباران مواضع تروریستها در حومه حلببین الملل: ارتش سوریه مواضع تروریست ها در حومه حلب را بمباران کرد.