تقاضای یک نماینده از حراست مجلس

روزنامه اعتماد نوشت:

با وجود گذشت نزديك به دو هفته از جلسه غيرعلني مجلس با محمدجواد ظريف، هنوز هم پس‌لرزه‌هاي اين جلسه ادامه دارد كه نكته اصلي آن پس‌لرزه اصلي انتشار يك فيلم از اين جلسه غيرعلني است. حالا يكي از اعضاي هيات‌رييسه مجلس اعلام مي‌كند كه پخش اين فيلم مورد پيگيري قرار مي‌گيرد. عضو هيات‌رييسه مجلس شوراي اسلامي گفت: فيلم پخش شده از جلسه غيرعلني، از سوي حراست و حفاظت مجلس پيگيري خواهد شد. به گزارش ايرنا، سيد شريف حسيني افزود: در بين نمايندگان و وزرا هميشه مشاجره است ولي بايد نسبت به ادبيات اين مشاجره‌ها دقت شود. وي گفت: عامل نشر فيلم اين مشاجره در شبكه‌هاي اجتماعي، شأن نمايندگان مجلس را زير سوال برده، از اين‌‌رو، فرد خاطي پس از شناسايي به هيات نظارت بر رفتار نمايندگان معرفي خواهد شد. حسيني گفت: هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي به دنبال همسو كردن همه نمايندگان با خود نيست، چرا كه تعدادي از نمايندگان، قابليت همسويي را ندارند. وي يادآور شد: رويكرد مجلس شوراي اسلامي در سال همدلي و همزباني، همراهي با دولت است. نماينده اهواز و باوي افزود: نمايندگان در رفتار و سوالات خود بايد شرايط را در نظر بگيرند و هدف مجلس و دولت بايد در راستاي توسعه و خدمت‌رساني باشد. وي گفت: دولت يازدهم به نسبت به دولت قبل تامل خوبي با مجلس دارد و هنوز تا رسيدن به ايده‌آل فاصله دارد.

2929

کد N841536