فیلم/ زلزله ۸/۵ ریشتری در پایتخت ژاپن

سیاسی

بین‌الملل: زلزله‌ای به قدرت ۸/۵ ریشتر شهر توکیو، پایتخت ژاپن را به لرزه درآورد، به گونه‌ای که مرکز لرزه‌نگاری این کشور از احتمال وقوع سونامی در پی آن خبر داد.

فیلم/ زلزله ۸/۵ ریشتری در پایتخت ژاپنبین‌الملل: زلزله‌ای به قدرت ۸/۵ ریشتر شهر توکیو، پایتخت ژاپن را به لرزه درآورد، به گونه‌ای که مرکز لرزه‌نگاری این کشور از احتمال وقوع سونامی در پی آن خبر داد.