در تهران برگزار می شود؛

برگزاری چهلمین اجلاس گروه کاری ویژه تدوین رژیم حقوقی دریای خزر

سیاسی

چهلمین اجلاس گروه کاری ویژه تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر روز دوشنبه مورخ ۱۰ خردادماه سال جاری در سطح معاونان وزرای امور خارجه پنج کشور ساحلی دریای خزر در تهران برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، چهلمین اجلاس گروه کاری ویژه تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر روز دوشنبه مورخ ۱۰ خردادماه  سال جاری در سطح معاونان وزرای امور خارجه پنج کشور ساحلی دریای خزر در تهران برگزار خواهد شد.

در این نشست که به صورت دوره ای در پایتخت‌های کشورهای ساحلی دریای خزر برگزار می شود، مفاد پیش نویس کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

 اجلاس پیشین گروه کاری در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان برگزار شده بود.