فیلم/ حمله موشکی ارتش و نیروهای مردمی یمن به فرودگاه نجران

سیاسی

بین الملل: ارتش و نیروهای مردم یمن فرودگاه نجران در عربستان سعودی را هدف بیش از ۵۰ فروند موشک قرار دادند.

فیلم/ حمله موشکی ارتش و نیروهای مردمی یمن به فرودگاه نجرانبین الملل: ارتش و نیروهای مردم یمن فرودگاه نجران در عربستان سعودی را هدف بیش از ۵۰ فروند موشک قرار دادند.