هشدار سنایی به کمپانی های روسی برای گسترش حضور در بازار ایران

سیاسی

سفیر ایران در روسیه گفت:کمپانی‌های روسی باید اقدام های خود در جهت گسترش حضور در بازار ایران را تقویت کنند. در غیر این صورت همه موقعیت‌های مناسب در این بازار توسط رقبای آنها از آسیا و غرب اشغال می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی سنایی سفیر ایران در روسيه در مصاحبه با خبرگزاری اینترفاکس اعلام کرد: کمپانی‌های روسی باید اقدام های خود در جهت گسترش حضور در بازار ایران را تقویت کنند. در غیر این صورت همه موقعیت‌های مناسب در این بازار توسط رقبای آنها از آسیا و غرب اشغال مي‌شود که هم اکنون پیرامون ایران اقدام های معینی در این جهت برمی‌دارند.

وی افزود: کمپانی‌های غربی و آسیایی با توجه به بروز «جوی نو» پیرامون ایران فعالیت خود در جهت جستجوی موقعیت‌های مناسب را آغاز کرده‌اند. این جو پیرامون ایران باعث افزایش شور و شوق کمپانی‌های روسی هم شده و ما شاهد حرکت آنها بودیم. ولی برخی کمپانی‌های روسی انتظار پیشه کرده‌اند و این موضع برای ما مفهوم نیست. اگر آنها صبر کنند ممکن است امکانات و پتانسیلی را که در حال حاضر در بازارهای ایران فراهم مي‌شود از دست بدهند.

دیپلمات ایرانی تأکید کرد: فکر می‌کنم کمپانی‌های روسی باید اقدامهای قطعی‌تری بردارند تا بتوانند در ایران حضور گسترده داشته باشند. وی خاطر نشان می‌کند امروز رقابت جدی پیرامون بازا ایران آغاز مي‌شود. کمپانی‌های آسیایی و جنوب شرقی و همچنین کمپانی‌های اروپایی و غربی قدمهای فعالی برای حضور در آن برمی‌دارند.

در این بین آقای سفیر معتقد است کمپانی‌های صنعتی و انرژی از روسيه در مقایسه با رقبای شرقی و غربی امکانات کلانی برای فعالیت در بازار ایران دارند. وی گفت: در حوزه‌هایی چون نفت، گاز، صنایع، راه آهن واریانت‌های خوبی برای سرمایه گذاریهای روسيه در ایران موجود است. بالاخص اینکه قدمهای رهبری کشورهای ما متوجه توسعه همه‌جانبه روابط است.