با حضور نمازگزاران تهرانی:

راهپیمایی «اعتراض به توافق به هر قیمتی» برگزار شد

سیاسی

نمازگزاران تهرانی پس از اقامه نماز عبادی، سیاسی جمعه در راهپیمایی «اعتراض به توافق به هر قیمتی» شرکت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمازگزاران تهرانی بعد از اقامه نمازجمعه امروز در اعتراض به زیاده خواهی های امریکا در جریان مذاکرات هسته ای راهپیمایی کردند.

بنابراین گزارش، این راهپیمائی که در اعتراض به توافق به هر قیمتی برگزار شد؛ نمازگزاران تهرانی با سردادن شعارهایی همچون «نه تعلیق نه تحقیر،قطع مسیر ذلت»، «نه فشار اقتصادی نه تسلیم سیاسی»، «دلاور هسته ای احمدی روشن است» و «توافق بد ما نافی عزت»، خواستار خاتمه زیاده خواهی های طرف امریکایی در جریان مذاکرات هسته ای شدند.

نمازگزاران در این راهپیمائی به مسئولان اعلام داشتند که باید عزت ایران در این مذاکرات حفظ شود و نباید سیاست «توافق به هر قیمت» دنبال شود.