گزارش جدید آژانس درباره فعالیت‌های هسته ای صلح آمیز ایران

سیاسی

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش جدید خود درباره اجرای موافقت‌نامه پادمانی معاهده ان‌پی‌تی در ایران را منتشر و در آن اعلام کرد: ایران اطلاعات مربوط به یکی از موضوعات مورد تحقیق آژانس را ارائه داده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، یوکیو آمانو مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش جدید خود بار دیگر مدعی شد اگرچه آژانس به راستی‌آزمایی عدم انحراف در مواد هسته‌ای اعلام شده در تأسیسات هسته‌ای ایران و مراکز خارج از تاسیسات هسته ای ایران طبق موافقت نامه پادمانی آژانس ادامه می‌دهد،اما هنوز در موضعی نیست که بتواند درباره نبود مواد و فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده در ایران اطمینان دهد.

در این گزارش همچنین آمده است: بنابراین آژانس نمی‌تواند نتیجه‌گیری کند که تمام مواد هسته‌ای ایران در فعالیت‌های صلح‌آمیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ادامه دارد...

کد N839582