75 میلیون ایرانی در 53 ماه چقدر یارانه گرفتند؟ / معادل ۹ سال بودجه عمرانی یارانه نقدی پرداخت شد

تسنیم نوشت:

مجموع یارانه نقدی پرداختی به مردم در بیش از چهار سال گذشته به مرز ۱۸۰ هزار میلیارد تومان رسید که معادل کل بودجه عمرانی دولت از سال ۸۵ تا ۹۳ است.

دولت دهم با پشتوانه مصوبه مجلس از آذرماه سال 89 اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را با هدف کنترل مصرف حامل‌های انرژی و توزیع بهینه یارانه ها آغاز کرد که از همان ابتدا پرداخت نقدی 45500 تومانی یارانه به میزان برابر به تمام جمعیت 75 میلیون نفری با منتقدانی همراه بوده که این انتقادها در دولت یازدهم به اوج خود رسید.

در پاسخ به این انتقادها، مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد دولت یازدهم در قانون بودجه سال 93 تبصره‌ای گنجاند که بر اساس آن دولت مکلف به حذف یارانه پُردرآمد ها شد ولی این مهم در سال گذشته هر چند کلید خورد ولی عملیاتی نشد و مجموع حذف شدگان به 300 هزار نفر نرسید.

درپی اصرار کارشناسان و مجلسی‌ها و همچنین کسری حدود 18 هزار میلیارد تومانی یارانه ها، دولت در سال 94 روند حذف یارانه پُردرآمدها را با سرعت بیشتری در پیش گرفت که پیش بینی می شود، در سال جاری یارانه نقدی 6 میلیون نفر حذف شود که صرفه‌جویی 3 هزار میلیارد تومانی در پرداخت یارانه نقدی را به همراه خواهد داشت.

نگاهی به آمار پرداخت یارانه نقدی به بیش از 75 میلیون نفر در 53 ماه گذشته نشان می دهد که این رقم در اردیبهشت امسال به مرز 180 هزار میلیارد تومان رسیده است که تقریباً معادل 9 سال بودجه عمرانی دولت از سال 85 تا 93 است.

 

3939

کد N839369