برگزاری نشستی با محوریت پیشگیری‌های امنیتی و انتظامی

قوه قضاييه

نشست مشترک بین مدیرکل پیشگیری‌های امنیتی و انتظامی و کارگروه جرم‌شناسی و پیشگیری برگزار شد.

نشست مشترک بین مدیرکل پیشگیری‌های امنیتی و انتظامی و کارگروه جرم‌شناسی و پیشگیری برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نشستی در پژوهشگاه قوه قضاییه میان اداره کل پیشگیری‌های امنیتی و انتظامی و کارگروه جرم‌شناسی و پیشگیری در خصوص بررسی طرح ها و برنامه های این اداره کل، با رویکرد بررسی مطالعاتی و پژوهشی برگزار شد.

پس از پایان جلسه مقرر شد سه مورد از برنامه های این اداره کل جهت بررسی پژوهشی و مطالعاتی در اختیار پژوهشگاه قوه قضاییه قرار گیرد تا پس از تنظیم طرح، برای اقدامات بعدی و اجرایی شدن به معاونت پیشگیری از وقوع جرم ارسال شود.

انتهای پیام

کد N837456