پشت پرده فریادهای دیروز در صحن مجلس/چه کسی صدایش بلندتر بود؟

محمدجواد ظریف,مجلس نهم

جلسه دیروز مجلس غیر علنی بود اما همان قدرش که علنی شد تیتر یک خیلی از روزنامه های امروز شد.

همه تيتر زدند که چه کسي بر سر وزير امورخارجه فرياد زد. اما از شب گذشته يک فيلم در شبکه هاي اجتماعي دست به دست مي شود که مربوط به لحظه درگيري لفظي ظريف و نماينده مجلس است. وقتي آن نماينده مدعي مي شود که به نمايندگي از رهبري حرف مي زند، ديپلمات خندان بر مي آشوبد و خنده هميشگي اش بر لب تبديل مي شود به فرياد که:« شما بيجا مي کنيد که از جانب ايشان حرف مي زنيد ، ايشان صداي برّاي نظام هستند». اين فيلم چندثانيه اي نشاندهنده خيلي چيزها بود که در ادامه به برخي از آن ها مي پردازيم:
1.همه دعواهاي يک سال گذشته مجلس و مذاکره کنندگان در همين فيلم مشخص بود. وقتي نماينده مخالف ظريف مي گويد «آقاي ظريف وحدت را به هم زدي حالا بخند ...» به اين معناست که انتقادش نه به بيانيه لوزان است و نه به روند مذاکرات. او مخالف شخص وزير است. گويي او با چهره خندان ظريف هم مشکل دارد.
2.نماينده شاکي مدعي مي شود که از طرف رهبر انقلاب حرف مي زند. اين درحالي است که اولا رهبرانقلاب بارها از تيم مذاکره کننده حمايت کرده اند و مواضع شفافي درباره مسئله هسته اي زده اند. شايد به خاطر همين مسئله باشد که نماينده جرات نمي کند بگويد که مخالفتش با ظريف، مخالفت خود و جريانش است و سعي مي کند خود را پشت سر رهبري پنهان کند.
3. هرچند که نخستين فرياد را نماينده بر سر ظريف مي زند اما فرياد ظريف بلندتر به گوش مي رسد. همچنين سرعت تغيير چهره و لحن ظريف کاملا مشهود است. بارها از خبرنگاران همراه تيم مذاکره کننده و همراهان ظريف درباره لحن ظريف در مذاکرات و فريادهايي که بر سر کري مي زند اخبار مختلفي شنيده بوديم. شايد اين فيلمي که منتشر شد شبيه فريادهايي باشد که ظريف در مذاکرات بر سر آمريکايي ها مي زند.
4.به وضوح مشخص است که در ظريف از حرف هاي نماينده خشمگين شده است. نکته جالب اين بود که ظريف نه از تهمت خائن خوانده شدنش خشمگين شد، نه از متهم شدن به بر هم زدن وحدت. خشم او زماني نمايان شد که نماينده از رهبري مايه گذاشت. شايد اين مسئله يک نکته کليدي براي اعتماد نظام به ظريف باشد.
5. نکته آخر هم اينکه شايد به ظريف حق بدهيم که عصباني شود و فرياد بزند اما نبايد فراموش کنيم که بحث بر سر مسايل ملي کشور با عصبانيت و بحث و جدل هاي اينگونه باشد.

کد N836937