ماجرای قسمی که باهنر خورد تا دوباره رای بیاورد/ حسینیان می دانست رای ندارد

هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی

یک عضو فراکسیون رهروان ولایت می گوید: دلیل رای آوردن مجدد محمدرضا باهنر برای نائب رئیسی مجلس،به قسمی مربوط است که وی در جلسه شب گذشته این فراکسیون یاد کرد.

احمد شوهاني در گفتگو با خبرآنلاين درخصوص ارزيابي خود از انتخابات امروز هيئت رئيسه مجلس اظهار كرد: انتخابات خوبي بود و از قبل نيز قابل پيش بيني بود كه لاريجاني دوباره با اكثريت مطلق آراء بر صندلي رياست تكيه بزند.

وي افزود: به نظر مي رسد كه در اين انتخابات هر دو فراكسيون رهروان ولايت و اصولگرايان به آنچه كه مي خواستند رسيدند و به جز يكي دو مورد كه عدم را آوري بهروز نعمتي در فراكسيون و حسين سبحاني نيا در صحن علني بود، ما بقي اتفاقات همان بود كه بايد انجام مي شد.

وي درباره دليل عدم ارائه ليست واحد از سوي هر دو فراكسيون برا هيئت رئيسه جديد خاطرنشان كرد: آنطور كه گفته شد، اعضاي فراكسيون اصولگرايان در اين زمينه كارشكني كردند و گفتند كه آقاي حداد به صورت شفاهي اعلام آمادگي كرده و تصميم فراكسيوني نبوده است بنابراين پاي كار نيامدند و خودشان ليست جداگانه دادند.

عضوكميسيون امنيت ملي وسياست خارجي مجلس بابيان اينكه سهم فراكسيون اصولگرايان در هيئت رئيسه تغييري نكرد و همان سه نفر قبلي دوباره راي آوردند، افزود: البته ناگفته نماند كه آن ها با كمك فراكسيون رهروان توانستند هيمن سه كرسي را به خود اختصاص دهند؛ از سوي ديگر شايد بعضي از دوستان ما هم مغرور شده بودند و فكر مي كردند حتما راي مي آورند اما نياوردند.

شوهاني ادامه داد: آقايان بذرپاش و صادقي رايزني هاي بسياري با نمايندگان انجام دادند تا توانستند آن ها را براي انتخاب خود راضي كنند وگرنه نتيجه در اين سه كرسي هم به نفع فراكسيون رهروان رقم مي خورد.

نماينده مردم ايلام همچنين درباره دليل نامزد شدن روح الله حسينيان براي رياست مجلس گفت: آقاي حسينيان خودش از قبل مي دانست كه راي نمي آورد اما به نوعي براي اعلام مخالفت و كاهش راي لاريجاني نامزد شد چراكه اگر آن ها مي خواستند خود را ثابت كنند و راي بيشتري بگيرند بايد به سراغ آقاي حداد مي رفتند كه البته وي نه سال گذشته و نه امسال نامزدي رياست را نپذيرفت.

شوهاني درباره دليل راي آوردن مجدد محمدرضا باهنر براي نائب رئيسي خانه ملت نيز تصريح كرد: درجلسه شب گذشته فراكسيون راهروان ولايت همه به اين نتيجه رسيديم كه به باهنر راي بدهيم.

وي افزود: در اين جلسه انتقادات تندي نسبت به عملكرد محمدرضا باهنر درخصوص همراهي با فراكسيون اصولگرايان وبرخي نمايندگان منتسب به جبهه پايداري مجلس مطرح شد كه باهنر نيز ضمن پذيرفتن انتقادات قسم خورد كه در آينده همراه با فراكسيون رهروان و لاريجاني باشد و زماني كه نمايندگان قسم وي را شنيدند مجاب شدند كه دوباره به او راي بدهند.

29220

کد N836626