دیدار و گفتگو عبدالله و سناتور آمریکایی در کابل

سیاسی

رئیس اجرایی دولت افغانستان با «لیندسی گراهام» سناتور امریکایی در کابل دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، لیندسی گراهام، سناتور امریکایی روز گذشته با عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی دولت افغانستان در کابل دیدار و گفتگو کرد.

وی در این دیدار گفت آمریکا نمی خواهد تجربه عراق در افغانستان تکرار شود و آمریکا به حمایت هایش از دولت افغانستان ادامه خواهد داد.

عبدالله عبدالله نیز با تشکر از حمایت های امریکا به بیان اولویت های کاری دولت افغانستان پرداخت.

در این دیدار، سفیر آمریکا در کابل و ژنرال جان کمپل، فرمانده ناتو در افغانستان نیز لیندسی گراهام را همراهی می کردند