فیلم/ رونمایی از جدیدترین جنگنده ساخت روسیه

سیاسی

شرکت سازنده جنگنده های سوخو، از جدیدترین تولید خود با نام T-۵۰ رونمایی کرد و رسانه های روسی با بزرگنمایی در مورد این جنگنده از آن با عنوان روباتی که داری قابلیت پرواز است یاد می کنند.

فیلم/ رونمایی از جدیدترین جنگنده ساخت روسیهشرکت سازنده جنگنده های سوخو، از جدیدترین تولید خود با نام T-۵۰ رونمایی کرد و رسانه های روسی با بزرگنمایی در مورد این جنگنده از آن با عنوان روباتی که داری قابلیت پرواز است یاد می کنند.