در واکنش به اظهارات اوباما؛

افخم: اوباما آدرس اشتباه می‌دهد

سیاسی

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه رئیس جمهور آمریکا آدرس اشتباه می دهد، گفت: واقعیت های تاریخی گواه نقش سازنده و صلح جویانه ایران در منطقه و جهان است.

به گزارش خبرگزاری مهر،مرضیه افخم،سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در خصوص سخنان رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با یک نشریه دست راستی در واشنگتن، ادعای به اصطلاح ضد یهودی بودن رهبران ایران و توسعه طلبی علیه کشورهای منطقه خلیج فارس را مردود دانست و گفت: جمهوری اسلامی ایران برای همه ادیان الهی و پیروان آنها و از آن جمله یهودیان و دین یهود احترام بسیاری قائل است و سیاست های ضد صهیونیستی کشورمان در مقابله با اشغالگری، جنایات گسترده و تروریسم دولتی آن رژیم ارتباطی با دین یهود و پیروان آن ندارد.

افخم همچنین اضافه کرد: پروژه ایران هراسی طرحی برای دامن زدن به بحران های منطقه ای و افزایش تفرقه و کینه است و واقعیت‌های تاریخی گواه بارز نقش سازنده و صلح جویانه ایران در منطقه و جهان است.  

سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار داشت: در حالی که اسلام ستیزی در سطح جهان و از جمله در آمریکا به طرز بی سابقه ای رشد یافته، رئیس جمهور آمریکا بجای پرداختن به این پدیده مذموم و رفتار برخی دولت ها علیه مسلمانان و یا کشتار روزانه مسلمانان توسط برخی متحدان آن کشور و یا تروریست‌های تکفیری، در باره منابع تهدید امنیت منطقه آدرس کاملا اشتباه داده است.