بیگناه شناخته شدن افسر متهم به قتل بار دیگر آمریکا را متشنج کرد

سیاسی

بیگناه شناخته شدن افسر پلیس اوهایو که متهم به قتل دو سیاه پوست بود بار دیگر موجب برگزاری تظاهرات های اعتراض آمیز علیه سیستم قضایی آمریکا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، مناطق مختلف اوهایو شب گذشته صحنه تظاهرات علیه خشونت پلیس و سیستم قضایی آمریکا بود. 

دلیل برگزاری این اعتراضات، بیگناه شناخته شدن افسر پلیسی بود که به اتهام قتل دو شهروند سیاه پوست آمریکایی محاکمه می شد. 

این برای چندمین بار است که در آمریکا پلیسی که اقدام به قتل شهروندان سیاه پوست می کند بیگناه شناخته می شود. بر همین اساس ایالت های مختلف آمریکا در یک سال اخیر به کرات شاهد برگزاری تظاهرات گسترده بوده اند که پردامنه ترین مورد آن مربوط به اعتراضات شهر فرگوسن در ایالت میسوری بود. 

در ماه گذشته نیز وقوع حادثه مشابهی در اوهایو موجب بروز ناآرامی هایی در آن شده بود.