کشته شدن یکی از رهبران مخالف دولت بروندی

سیاسی

شاهدانی عینی می گویند یکی از رهبران احزاب مخالف دولت بروندی در شهر بوجومبورا پایتخت این کشور به ضرب گلوله کشته شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، جسد «زدی فروزی» رهبر حزب اتحاد برای صلح و توسعه در بیرون از خانه اش پیدا شده است. در طول هفته های گذشته و بدلیل وقوع کودتای نافرجام در بروندی برای برکناری «پیر ان کورونزیزا» از قدرت، این کشور شاهد ناآرامی های خونینی بوده است.

بر این اساس با وجود این که دوره دوم ریاست جمهوری کورونزیزا به اتمام رسیده ولی وی اعلام کرده است که قصد دارد علیرغم منع قانونی، برای بار سوم هم نامزد انتخابات شود.

روز جمعه نیز در جریان تیراندازی در پایتخت بروندی دست کم 2 نفر کشته شدند. طبق گزارش های منتشر شده از سوی نهادهای بین المللی، ناآرامی های اخیر در بروندی باعث شده حدود 100 هزار نفر از مردم به کشورهای همسایه فرار کنند.