منبع نظامی یمن:

تامین امنیت مناطق آزاد شده از دست القاعده توسط کمیته های مردمی

سیاسی

ارتش و کمیته های مردمی یمن امنیت مناطقی که از عناصر القاعده و شبه نظامیان الاصلاح در مناطق جبل صبر شهر تعز پاکسازی شده است را تامین می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سبأنت، یک منبع نظامی یمن گفت که نیروهای ارتش و کمیته های مردمی امنیت مناطق «بین عون» و «عصیفره» را تامین می کنند.
منببع مذکور افزود: عناصر القاعده و شبه نظامیان الاصلاح به تجاوزات روزانه خود علیه شهروندان در مناطق الشماسی، الاشبط، الثوره، الجمهوری و جبل جره ادامه می دهند و اقدام به راهزنی از شهروندان و غارت دارایی های آنها می کند و برخی از آنها به قتل می رسانند.
این منبع یادآور شد: شهروندان یمنی ساکن مناطق تحت سیطره عناصر القاعده و شبه نظامیان الاصلاح به خاطر اقدامات غیر انسانی آنها با شرایط انسانی دشواری دست و پنجه نرم می کنند.
مذکور تاکید کرد: اکثر مناطق شهر تعز که امنیت آنها توسط ارتش و کمیته های مردمی تامین می شود، در آرامش کامل به سر می برد.