محسن هاشمی:نمی توانم برای برادرانم بزرگتری کنم،وگرنه اینطور نمی شد

محسن هاشمی در بخشی از مصاحبه مفصل خود با روزنامه اعتماد گفت:

در فرزندان آيت‌الله هاشمي شما نزديك‌ترين فرزند به حاكميت هستيد.
همه ما در حاكميت هستيم. البته مادرم در مصاحبه‌شان گفته‌اند بين فرزندانم محسن عاقل‌تر است. (مي‌خندد)
 واقعا هستيد؟
سنم بيشتر است. من ١٠ سال از آنها بزرگ‌تر هستم. ياسر ١٠ سال و مهدي از من هشت سال كوچك‌تر هستند.
 براي‌شان بزرگ‌تري هم مي‌كنيد؟ چقدر حرف‌تان را گوش مي‌دهند؟
نه. از ايرادات من اين است كه نمي‌توانم براي‌شان بزرگ‌تري كنم وگرنه اين طور نمي‌شد.
 راضي نيستيد از وضعيتي كه در خانواده داريد و وضعيتي كه براي فرزندان آقاي هاشمي به وجود آمده است؟
مشكلاتي هست يا آن قدرها سخت نيست و قابل تحمل است.
 به هر حال يك برادر شما هفت سال حكم گرفته است.
حكم نگرفته است. هنوز قطعي نشده است. به نظرم حكم اوليه عادلانه نيست.

 

17302

کد N831695