مجلس جواب نامه زیباکلام را می دهد؟/ سالک:مگر هرکسی هر صحبتی کرد باید پاسخ داد؟

سایت مثلث در گفت وگو با احمد سالک رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس و نایب رئیس فراکسیون اصولگرایان مصاحبه زیر را انجام داده است:


هفته گذشته صادق زیباکلام درباره بودجه فرهنگی کشور نامه ای خطاب به علی مطهری نوشت اما این نامه پاسخی دریافت نکرد چرا؟
مگر هر کسی هر صحبتی کرد باید پاسخ داد.

آقای زیباکلام در آن نامه پرسش هایی درباره نحوه هزینه کرد بودجه 6هزار میلیارد تومانی حوزه فرهنگ کشور مطرح کرد به نظر شما برای روشنگری نزد افکار عمومی نباید پاسخ مستدل و منطقی به آن پرسش ها داده شود؟
آقای زیباکلام هنر نکرده بلکه ایجاد شبهه کرده است یعنی ارقام موجود در جداول قانون بودجه سال 94 را جمع و اعلام کرد.

نباید برای رفع شبهه به این نامه پاسخ داده می شد؟
پاسخش داده می شود.


یعنی کمیسیون فرهنگی پاسخ می دهد؟
حالا باید ببینم الان نامه آقای زیباکلام را هنوز ندیدم ولی شنیدم البته در جلسه کمیسیون فرهنگی مجلس هم موضوع آن مطرح شد.


نظر اعضا چه بود؟
آنجا خیلی بحث روی نامه نشد بناست که مطالعه ای شود.

آقای صادق زیباکلام در نامه خود آورده که بر هزینه کرد 87 درصد بودجه فرهنگی کشور یعنی 5230 هزار میلیارد تومان نظارتی  وجود ندارد و فقط 13 درصد آن (770 میلیارد تومان) که در اختیار وزارت ارشاد است نظارت می شود آیا این طور است؟
از زوایای نامه اطلاعی ندارم باید ریز آن را بببینم تا درباره مورد به مورد ببینم آن صحبت کنم اما کلان نامه در کمیسیون مورد بحث قرار گرفت آقای مطهری هم گفت "بله چنین نامه ای خطاب به من نوشته شده است" قرار شد مطالعه شود تا به موقع جواب داده

پاسخ را خود آقای مطهری می دهد یا از موضع کمیسیون جوابی داده خواهد شد؟ در واقع مسئول پاسخگویی چه کسی شد؟
هیچ کس مسئولیتش را برعهده نگرفت یعنی چی که مسئولیت پاسخگویی را چه کسی گرفته است.

این نامه خطاب به علی مطهری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس بود، او جواب می دهد یا از موضع کمیسیون پاسخی داده می شود؟
اگر آقای مطهری صلاح دانست خودش جواب می دهد.
 
[span]1717

کد N831557