در تماس تلفنی اميرعبداللهيان و باگدانف صورت گرفت؛

تأکیدتهران ومسکو بر توقف فوری حملات دریمن در آستانه مذاکرات ژنو

سیاسی

تهران ومسكوبرگزاري مذاكرات ژنو رادر سايه تداوم حملات نظامي وعدم برقراري آتش بس اقدامي ناكافي خوانده وبر ضرورت توجه به نظرات همه گروههاي يمني وتوقف فوري حملات نظامي درآستانه مذاكرات ژنو تاكيد کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین اميرعبداللهيان، معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه در تماس تلفني با ميخاييل باگدانف معاون وزير خارجه و نماينده رييس جمهور  روسيه در امورخاورميانه اخرين تحولات منطقه را مورد رايزني قرار داد.

طرفين در این تماس تلفنی بر ضرورت اتش بس و توقف فوري حملات عليه يمن تاكيد نکردند.

همچنین طرفين با ابراز نگراني شديد از تداوم كشتار مردم بي دفاع و بروز فاجعه انساني در سراسر يمن ، از تلاش هاي سازمان ملل براي ارسال كمك هاي انساني و توقف اتش بس حمايت كردند.

تهران و مسكو برگزاري مذاكرات ژنو را در سايه تداوم حملات نظامي و عدم برقراري آتش بس اقدامي ناكافي خوانده و بر ضرورت توجه به نظرات همه گروههاي يمني و توقف فوري حملات نظامي در استانه مذاكرات ژنو تاكيد و انرا گامي ضروري خواندند.