فیلم/ انفجار انتحاری در مسجد شیعی امام علی (ع) در عربستان

سیاسی

حمله یک عامل انتحاری به مسجد امام علی (ع) شیعیان عربستان در روستای «القدح» واقع در استان قطیف ۸۵ کشته و زخمی برجای گذاشت.

فیلم/ انفجار انتحاری در مسجد شیعی امام علی (ع) در عربستانحمله یک عامل انتحاری به مسجد امام علی (ع) شیعیان عربستان در روستای «القدح» واقع در استان قطیف ۸۵ کشته و زخمی برجای گذاشت.