مردم؛حلقه مفقوده انتخابات استانی

سیاسی

طرح انتخابات استانی در سایر دوره های مجلس شورای اسلامی نیز مطرح بود ودر یک مرجله نیز شورای نگهبان آن را رد کرد ،اما بنظر میرسددر مجلس نهم، نمایندگان محترم مصمم هستند این طرح را نهایی کنند ؛ بطوریکه گفته میشود هیات رئیسه مجلس رایزنی ها با شورای نگهبان را برای رفع ایرادهای این شورا آغاز کرده است . بنظرمیرسد این طرح صرفنظر از مزایایی که موافقان برای آن مطرح می کنند چند ایراد اساسی دارد:


1-با استانی شدن انتخابات قطعا میزان مشارکت مردم در انتخابات کاهش خواهد یافت .چرا که مردم حوزه های انتخابیه کوچک با ناامید شدن از راهیابی نمایندگان خود به مجلس از حضور گسترده در انتخابات پرهیز خواهند کرد. براساس این مصوبه نامزدهایی که حداقل 15درصد آرا رادر حوزه انتخابیه خود بدست آورده اند با سایر کاندیداهایی که در استان رای بیشتری آورده اند مقایسه می شوند، طبیعی است کسانی که در شهرهای بزرگتر همین 15درصد آرا را کسب کرده اند میزان رای بیشتری را کسب کرده اند ودر همین مرحله اول شهرهای کوچک از گردونه رقابت حذف می شوند
2-با گسترده شدن حوزه انتخابیه از شهرستان به استان هزینه های تبلیغات انتخاباتی افزایش یافته ودر نتیجه صاحبان امکانات وثروت امکان بیشتری برای معرفی خود داشته و شانش بیشتری برای پیروزی در انتخابات دارند .در این میان اقدامات غیر متعارف برای کسب رای توسط صاحبان قدرت وثروت قطعا افزایش یافته و فضای انتخابات را تحت تاثیر قرارمی دهد.
3- در انتخابات استانی چهره های شناخته شده شانش بیشتری برای پیروزی دارند بنابراین شبهه انگیزه های شخصی برای نمایندگان فعلی مجلس -که در طی دوران نمایندگی ازامکانات گسترده رسانه ای برای مطرح کردن دیدگاههای خود برخوردار بوده اند- افزایش می یابد .شاید برخی براین باورند که انتحابات استانی موجب حضور تعداد بیشتری از نجبگان وافراد موثر شده وکیفیت مجلس را ارتقا می دهد باید پرسید آیا نخبگان وموثرین تنها در بین شناخته شده ها هستند ؟چه بسیار انسانهای فرهیحته ونحبگان موثروناشناخته ای در کشور وبویژه شهرهای کوچک هستند که انتخابات برای آنها فرصت حضور وشناخته شدن فراهم میکند .انتخابات استانی فرصت گردش نحبگان در خانه ملت رااز جامعه می گیرد وانحصار را برای عده ای پدید می آورد .اگر نمایندگان محترم فعلی از انگیزه های شخصی برای این مصوبه تهی هستند وصرفا -آنگونه که مدعی هستند به مصالح کشور می اندیشند - در همین مصوبه دوره های حضور اشخاص در مجلس را به دو یا حداکثر سه دوره محدود سازند تا عده ای برای حضور مستمر خود در مجلس تلاش نکنند وبرای سایرافراد شایسته جامعه هم فرصت برای نمایندگی ملت فراهم شود.
3- عده ای از موافقان این طرح معتقدند انتخابات استانی موجب فعالتر شدن احزاب ونقش بیشتر آنها در پارلمان می شود .چنین نگرشی زمانی قابل دفاع است که ما در کشور بمعنای واقعی کلمه حزب داشته باشیم .اما واقعیت آن است که گروهها وجریانهای سیاسی فعلی کشور «شبه احزاب» هستند که نام «حزب» برخود نهاده اند .ما هنوز هیچ حزبی که واقعا مشخصات وویژگیهای یک حزب سیاسی را داشته باشد در کشور نداریم والبته شاید یکی از مشکلات اصلی ساختار سیاسی انتخابات در کشور همین مسئله باشد .کاش نمایندگان محترم ابتدا قانون احزاب را بازنگری واصلاح می کردند وپس از تشکیل احزاب واقعی به استانی شدن انتخابات می اندیشیدند.
بنظر می رسد حلقه گمشده اصلی در انتحابات استانی مردم هستند واین طرح قطعا منجر به کاهش جدی ومحسوس مشارکت مردم در انتخابات خواهد شد؛ پدیده ای که در جمهوری اسلامی از آن پرهیزشده وتاکید همیشگی امام راحل وعظیم الشان ومقام معظم رهبری همواره بر گسترش مشارکت مردم وانتخابات حداکثری بوده است.

کد N830081