محاکمه شیخ سلمان برای پنجمین بار به تعویق افتاد

سیاسی

دستگاه قضایی بحرین محاکمه دبیر کل جمعیت الوفاق بحرین را به ۲۶ خرداد موکول کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، دستگاه قضایی بحرین برای  پنجمین بار محاکمه «شیخ علی سلمان» دبیر کل جمعیت الوفاق بحرین را به تعویق انداخت.

 بر اساس این گزارش محاکمه شیخ سلمان تا ۲۶ خرداد(۱۶ژوئن) به تعویق افتاد.

شیخ سلمان از ۲۸ دسامبر ۲۰۱۴ تاکنون در زندانهای رژیم آل خلیفه به سر می برد.