در پایان جلسه علنی مجلس؛

طرح تاسیس صندوق های ذخیره دانشگاهیان اعلام وصول شد

سیاسی

طرح یک فوریتی تاسیس صندوق های ذخیره دانشگاهیان توسط هیات رئیسه مجلس اعلام وصول شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه علنی امروز مجلس، هیات رئیسه آخرین طرح های اعلام وصول شده را قرائت کرد که بر این اساس طرح یک فوریتی تاسیس صندوق های ذخیره دانشگاهیان در وزارتخانه های متولی آموزش عالی اعلام وصول شد.

طرح یک فوریتی اصلاح ماده ۳ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز از سوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.

همچنین طرح دوفوریتی الحاق موادی به قانون تعاریف محدوده و حریم شهرها، روستاها و شهرک ها مصوب ۱۴ دی ماه ۱۳۸۴ از دیگر مواردی بود که هیات رئیسه آن را اعلام وصول کرد.

طرح یک فوریتی اصلاح ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷ اردیبهشت ۱۳۷۸ و اصلاحات بعدی آن و طرح یک فوریتی استفساریه چگونگی شمول مالیات بر ارزش افزوده بر محصولاتی که از نهادهای تولیدی معاف از مالیات بر ارزش افزوده استفاده می کنند، نیز از سوی هیات رئیسه مجلس اعلام وصول شد.