نشست بررسی مناسبات ایران و اتحادیه اروپا در دانشگاه تهران

سیاسی

دانشگاه تهران سوم خرداد نشستی را با هدف بررسی سیاست های اتحادیه اروپا و مناسبات این اتحادیه با ایران برگزار خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشکده مطالعات جهان میزبان نشست بررسی سیاست های اتحادیه اروپا است. در این نشست که روز یکشنبه سوم خرداد ساعت ۱۵ تا ۱۸.۳۰ برگزار می شود مناسبات ایران و اتحادیه اروپا و سیاست داخلی این اتحادیه بررسی خواهد شد.

ساسان شاه ویسی، پیروز مجتهدزاده، علی اصغر سلطانیه، مهدی مطهرنیا، سعید خالوزاده، میرشهبیز شافع و حسین طالبی از جمله اساتید و سخنرانان حاضر در این نشست هستند.