دیلی تلگراف خبر داد:

گروه‌های شیعه و سنی برای آزادکردن الرمادی متحد شده‌اند

سیاسی

یک روزنامه غربی با اشاره به آماده شدن ارتش عراق برای حمله به شهر رمادی برای آزادکردن آن از سیطره داعش، از اتحاد گروه های داوطب شیعه و سنی برای بیرون راندن تروریست ها از این شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دیلی تلگراف در خبر خود می نویسد: گروه های شیعه و سنی با یکدیگر متحد شده و در حال پیوستن به ارتش عراق برای شرکت در عملیات آزادسازی شهر الرمادی هستند. 

روز گذشته دولت عراق از مبارزین شیعه خواسته بود تا در امر بازپس گیری الرمادی از گروه تروریستی داعش به ارتش عراق کمک کنند. 

این شهر هم اکنون در تصرف داعش است و ارتش عراق در حال آماده کردن خود برای حمله و بیرون راندن تروریست ها از آن است.