نماینده پارلمان افغانستان در گفتگو با مهر:

تأخیر در برگزاری انتخابات پارلمان افغانستان مشکلاتی ایجاد می‌کند

سیاسی

نماینده پارلمان افغانستان با انتقاد از مسئولین برگزاری انتخابات گفت: تاخیر در برگزاری انتخابات پارلمانی ادامه فعالیت این پارلمان را با مشکل مواجه می کند.

حبیبه دانش، نماینده مردم تخار در پارلمان افغانستان در گفتگو با خبرنگار مهر در کابل گفت: توجیهات کمسیون مستقل انتخابات برای تاخیر در برگزاری انتخابات پارلمانی موجه نیست.

وی اظهار داشت: قانون اساسی افغانستان می گوید انتخابات باید به موقع و به وقت صورت بگیرد و منافع ملی هم ایجاب می کند که برای رهایی از بحران و همینطور اطمینان دادن به کشورهای حامی افغانستان برای جلب کمک های جهانی انتخابات به موقع برگزار می شد.

نماینده پارلمان افغانستان افزود: این مساله یک امتحان برای دولتمردان بود و آنها باید برای برگزاری انتخابات به موقع تلاش می کردند.

وی ادامه داد: اگرچه قانون اساسی افغانستان می گوید تا زمان معرفی افراد جدید و آغاز به کار آنها پارلمان قبل می تواند به فعالیت خود ادامه دهد اما با این وجود دغدغه ها و اعتراضاتی از نهادهای مختلف بلند خواهد شد که به علت اتمام وقت پارلمان، این پارلمان مشروعیت ندارد و فعالیت آنها غیر قانونی است.

این نماینده پارلمان افغانستان گفت: تاخیر در برگزاری انتخابات پارلمانی به هیچ وجه موجه نیست و مناسب بود دولتمردان برای احترام به قانون اساسی توجه بیشتری به این مساله مهم می داشتند.